1 2 Premium 3 Premium 4 Premium 5 Premium 6 Premium 7 Premium 8 Premium 9 Premium 10 Premium 11 Premium 12 Custom 13 Custom 14 Custom 15
Použití zobrazeného vizuálu webu je v ceně licence Ticketware.
Zobrazený náhled webu je ukázkou možných nastavení při Premium webu za 2800 Kč ročně.
Zobrazený náhled webu je ukázkou možných nastavení při webu na míru. Vyžádejte si prosím více informací.

Pronájem

Ceny
Vzhledem ke zvýšení DPH a rostoucím nákladům na technické zajištění divadelních představení je cena předplatného v nové sezóně následující:

1. sektor
přízemí (1. - 6. řada) a 1. tribuna
Cena vstupenky bez předplatného: 300 Kč
Cena vstupenky v rámci předplatného: 250 Kč
Celková cena předplatného: 1500 Kč

2. sektor
přízemí (7. - 14. řada), boxy po stranách v přízemí, 2. tribuna a balkón
Cena vstupenky bez předplatného: 250 Kč
Cena vstupenky v rámci předplatného: 200 Kč
Celková cena předplatného: 1200 Kč

Další výhody
S předplatitelskou průkazkou získáte v průběhu roku slevu 25 % na divadelné špeciály a také na koncerty klasické hudby.

Již nyní Vám držíme místo!

Stávající předplatitelé si mohou od 8. do 31. července rezervovat svá současná místa následujícím způsobem:

  • osobně (v IC Kopřivnice)
  • emailem (pokladna@kulturakoprivnice.cz)
  • telefonicky (556 821 600)

Tyto rezervace je nutné do 31. července i zaplatit v hotovosti v Informačním centru a předložit starou permanentku. O zaplacení předplatného bude vydán předplatiteli doklad a bude zaevidován do databáze.
Od 1. srpna kdykoliv do začátku 1. představení bude možné vyzvednout si v IC permanentku novou.

Od 1. srpna bude také spuštěn prodej všech nepotvrzených rezervací a zbylých míst pro nové předplatitele.

Stay informed about our latest news

Sign in into our newsletter and we will send you news directly to e-mail.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.